EXITRAINING

ARENG TRENN

Interaktiivsed koolitused ja professionaalsed lektorid

Hea ja toimiv organisatsioon on nagu hästi töötav masin. Kui masin töötab pikka aega jõudsalt ja efektiivselt, siis vajavad masina üksikud osad kindlasti hooldust.

Sama on ka meeskonnas ja organisatsioonis – meeskonna iga liige vajab aeg ajalt võimalust end uute mõtete ja ideedega laadida, enesetäiendust oma erialal, väikest puhkuse ja lõõgastusmomenti ning energiasüsti edaspidiseks tööks.

EXITraining pakub koolitusi ja enesetäiendamisvõimalust väga erinevatele inimestele, alates juhtidest ja lõpetades reatöötajatega. Käsitletav teemadering on lai: juhtimine, organisatsioonitöö, tööõigus, tööohutus ettevõttes, klienditeenindus, personalitöö, meeskonnatöö, stress, arhiivindus, käitumiskultuur ja etikett, lilleseade.

Meie koolitused on alati interaktiivsed, kus kõik edasi antavad teadmised on tihedalt seotud praktiliste tööde, arutelude ja harjutustega. Lektorid, kes koolitusi läbi viivad, on oma eriala spetsialistid, tõelised professionaalid ning omavad pikaajalist kogemust lektoritöös.

Sisekoolitused

Elu on areng. Areng on õppimine. Õppimine on edu. Parim viis edukaks õppimiseks on oma meeskonnasisese koolituse korraldamine. Mis saaks olla efektiivsem Teie enda tingimustele ja soovidele vastavast koolitusest, kus osaleb ainult Teie ettevõtte meeskond! Praktika on näidanud, et firmasisesed koolitused annavad lisaks koolitusele aega arendada meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid – eelkõige suurendada usaldust, leida üksteise seni avastamata oskusi ja seeläbi suurendada töö efektiivsust.

 

SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMINE ORGANISATSIOONIS

Koolituse sisu

 • Suhtlemise mõiste. Ametialaste suhete ala. Juhi-alluva suhted
 • Isiksuse avatud ja peidetud tahud
 • Hoiak ja stereotüübid suhtlemise mõjutajatena
 • Selge eneseväljendusoskus ja selle 4 kategooriat
 • Enesekehtestamine. Erinevad suhtlemisstiilid: alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine • Agressiivsus ametialastes suhetes
 • Konflikt. Sisekonfliktid. Konflikti lahendamise 5-astmeline mudel • Erinevad käitumisvariandid konfliktisituatsioonis
 • Tagasiside suhtlemises. Soovitused tagasiside andmiseks ja võtmiseks
 • Aja planeerimine. Plaani koostamine
 • Situatsioonülesannete lahendamine
 • Videotreening

MEESKONNATREENING

Koolituse sisu

 • Meeskonna eesmärgid
 • Koostöövõime suurendamine
 • Milline on minu roll meeskonnas?
 • Konfliktid
 • Loovuse arendamine
 • Motivatsioon

STRESS. KUIDAS VÕITA AEGA?

Koolituse sisu

 • Hindame ja teeme selgeks osalejate praegused ajamudelid
 • Mis on stress?
 • Stressiga toimetulek
 • Probleemilahenduse etapid
 • Stressiga-vaime ja füüsiline tervis
 • Rõõmumolekulid ja nende mõjust füüsilisele vormile ja enesetundele

LOOVUS

Koolituse sisu

 • Uudishimu tekitamine
 • Eneseteadlikuse kasvatamine
 • Eneseavalduse arendamine
 • Julguse kasvatamine
 • Kujutlusvõime ja fantaasia suurendamine
 • Keskendumisvõime suurendamine
 • Analoogiate, alternatiivide leidmine

MEESKONNA JÕUVARUDE SUURENDAMINE KRIITILISEL AJAL

Koolituse sisu

 • Isiksusrollid ja isiksuslik käitumine kriitilistel hetkedel
 • Kommunikatsioon. Informatsioon – toit emotsioonide juhtimisel
 • Tegevusplaanide koostamine
 • Inimressursi otstarbekas planeerimine. Kuidas leida lisaenergiat?
 • Kuidas motiveerida meeskonda palka suurendamata?
 • Kui enam kuidagi ei oska edasi minna, kuidas siis minna?
 • Koostööoskuste arendamine
 • Delegeerimine. Sina ei pea kõike ise ära tegema. Ressursi võrdne jaotamine
 • 2+2=5. Koos suudame rohkem!
 • Kuidas öelda „ei“? Sõbralikud töövestlused. Lahku saab minna sõpradena
 • Loovuse, kui peamise innovaatilisuse allika, arendamine

ENESEKEHTESTAMINE

Koolituse sisu

 • Isiksuse omadused, nende kasutamine enesekehtestamise hüvanguks
 • Kehtestav käitumine
 • Kuulamise kunst. Miks on kuulamine nii oluline?
 • Kuidas öelda „EI“
 • Kehakeel. Kehakeele saladused
 • Veenmine. Kuidas empaatia ja siirus võivad imet teha

JULGUS

Koolituse sisu

 • Mis on julgus?
 • Kogemused. Kuidas kõhutunne aitab?
 • Otsing vajab usladust
 • Julgus olla Sina ise
 • Julgus muutuda. Olen valmis muutusteks
 • Julgus unistada. Unistused aitavad muutuda
 • Julgus vastutada. Tõeliselt saadakse inimeseks alles siis, kui kogu vastutus on omaks võetud – siis vastutad sa kõige eest, mis sa oled

AMETKONDLIK ETIKETT. VASTUVÕTUD

Koolituse sisu

 • Mis on etikett ja kellele seda vaja on?
 • Tervitamine. Käesuudlemise kunst
 • Visiitkaardid, kutsed, tänamised
 • Vastuvõtud ja nende liigid
 • Vastuvõtu planeerimine ja läbiviimine
 • Mida teha, et tunda ennast vastuvõtul hästi?
 • Ametkondlik käitumine
 • Ärilõuna
 • Kingitused, lillede kinkimine, kohvi pakkumine

 

Meie klientidel on eriti soodne ERIHINNAGA parkimine RÄVALA PARKIMISMAJAS!

Alusta parkmist nagu tavaliselt. Sisene Rävala Parkimismaja parklasse (Swedbank’i ja Radisson SAS kõrval) võta parkimispilet ja

Tule meie juurde koolitusele!

Parklast saadud parkimispilet tuleb registreerida meie koolitusklassis asuvas terminalis.

KONTAKT

Saada meile sõnum