Liigu sisu juurde

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil

Baaskoolitus, Veebikoolitus

16. aprill 2024

Koolituse eesmärk ja tulemus
– tuletada meelde ametisuhtluses tähtsamad õigekirjareeglid, pöörates tähelepanu probleemkohtadele (sh algustäht, kirjavahemärgid, kokku- ja lahkukirjutus ning numbrikirjutus);
– tutvustada normiuuendusi;
– selgitada hea tekstiloome aluseid, selge keele sõnastust ja lausestust;
– juhtida tähelepanu kantseliidi tüüpväljenditele ja võõrkeelenditele, mis takistavad sõnumit mõista;
– selgitada e-kirja erinevust paberkirjast, tutvustada Eesti kirja standardit ja anda juhiseid e-kirja vormistamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
– täheortograafia, arvukirjutus, lühendite õigekiri ja käänamine, kirjavahemärgid, normimuutused ja keelehooldeallikad, sh e-ressursid;- selge keele nõuded; tarbeteksti põhimõtted ja tunnused; teksti eesmärk, sõnum ja adressaat; arusaadava lause koostamine;- kümme levinumat kantseliidiväljendit ja kuidas neid paremini sõnastada; tarbetu inglispärasus sõnavaras ja grammatikas, paremad omakeelsed vormid; toortõlked inglise keelest, nende eestipärasemad vasted.- e-kirja eripära; Eesti kirja standard EVS-882-1-2013; lugejat kaasav sõnastus; kirjaülesehitus, sh pöördumised, lõputervitused, signatuur; sõnumi esitamine, lõikude õige järjekord, kirja loogika; ABC-reegel ja KISS-reegel; lugemist ja mõistmist toetav vormistus, sh ekraaniruumi optimaalne kasutus, lõigu pikkus ja tähtsa info esiletõst; automaatteadete sõnastus.

Koolituse tulemusena osaleja:
-tunneb ametikeeles vajalikumaid õigekirjareegleid ja oskab leida keeleabi, sh võrgust;
-teab selge keele põhimõtteid ja hea tekstiloome aluseid, oskab tuvastada sõnumi, eesmärgi ja adressaadi, oskab koostada lühikest ja selget lauset;
-oskab vältida kantseliiti ja võõrapärasust;
-tunneb e-kirja koostamise põhimõtteid, oskab seda loetavalt ja arusaadavalt sõnastada ning vormistada.

Lektor
Loone Ots   PhD (Ed) filosoofiadoktor pedagoogika erialal. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud ja TLÜ vanemteadur. Hetkel vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Keelealaseid koolitusi teeb alates aastast 2007.

Koolituse maht
5 ak tundi

Toimumise koht
Veebikeskkond

Ajakava:
10-11.15 koolituse I osa
11.15-11.30 paus
11.30-12.45 koolituse II osa
12.45-13.30 paus
13.30-14.30 koolituse III osa

Koolituse hind
189.-

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
info@koolitusekspert.ee
koolitusekspert.ee

Koolitaja

Loone Ots

PhD (Ed) filosoofiadoktor pedagoogika erialal. Eesti Keeletoimetajate Liidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Olnud TÜ kauane õppejõud ja TLÜ vanemteadur. Hetkel vabakutseline koolitaja, keeletoimetaja ja kirjanik. Keelealaseid koolitusi teeb alates aastast 2007.